ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ซีเคร็ต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • เลขเรียกหนังสือ : วารสาร
  • ISBN/ISSN : 1906-232X
  • สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 96
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2140003614 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.1 ปีที่ 5 ฉบับที่ 112 26 ก.พ.56 (ปก สมเด็จพระเทนซิน กยัตโซ ทะไลลามะ)
2 2140003638 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 113 10 มี.ค.56 (ปก อองซานซูจี)
3 2140003179 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.3 ปีที่ 5 ฉบับที่ 114 26 มี.ค.56 (ปก ติช นัท ฮันห์ หลวงปู่เซนแห่งยุค)
4 2140003201 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 115 10 เม.ย.56 (ปก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)
5 2140003370 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.5 ปีที่ 5 ฉบับที่ 116 26 เม.ย.56 (ปก กาลาแมร์-พัชรศรี)
6 2140003655 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.6 ปีที่ 5 ฉบับที่ 117 10 พ.ค.56 (ปก วูดดี้)
7 2140003746 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.7 ปีที่ 5 ฉบับที่ 118 26 พ.ค.56 (ปก แสตมป์-อภิวัชร์)
8 2140003728 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 119 10 มิ.ย.56 (ปก หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ)
9 2140003777 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.9 ปีที่ 5 ฉบับที่ 120 26 มิ.ย.56 (ปก มาริโอ้ เมาเร่อ)
10 2140003849 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 121 10 ก.ค.56 (ปก ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี)
11 2140003867 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.11 ปีที่ 6 ฉบับที่ 122 26 ก.ค.56 (ปก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์)
12 2140003816 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.12 ปีที่ 6 ฉบับที่ 123 10 ส.ค.56 (ปก POP-AREEYA กับความปราถนาอันสูงสุด...)
13 2140003824 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.13 ปีที่ 6 ฉบับที่ 124 26 ส.ค.56 (ปก จาก 500 ถึงหมื่อนล้าน...เส้นทางชีวิตที่มีธรรมนำทางของแพทย์หญิงนลินี CEO กิฟฟารีน)
14 2140003922 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.14 ปีที่ 6 ฉบับที่ 125 10 ก.ย.56 (ปก ความลับของหลุยส์ สก๊อตต์ ผู้ชายที่ใคร ๆ ก็ตกหลุมรัก)
15 2140003942 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.15 ปีที่ 6 ฉบับที่ 126 26 ก.ย.56 (ปก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
16 2140003972 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.16 ปีที่ 6 ฉบับที่ 127 10 ต.ค.56 (ปก "สมเด็จย่า" เจ้าฟ้าสามัญชนหยาดฝนของแผ่นดิน)
17 2140003990 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.17 ปีที่ 6 ฉบับที่ 128 26 ต.ค.56 (ปก โค้ชอ๊อต ผู้ชายที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข)
18 2140004003 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.18 ปีที่ 6 ฉบับที่ 127 10 ต.ค.56 (ปก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ))
19 2140004019 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.19 ปีที่ 6 ฉบับที่ 130 26 พ.ย. 56 (ปก หมอก้องสรวิชญ์กับชีวิตที่มีความตายเป็นเพื่อนร่วมทาง)
20 2140004029 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.20 ปีที่ 6 ฉบับที่ 131 10 ธ.ค. 56 (ปก เผยตัวจริง แคทรียา อิงลิช ดาราสาวที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อพ่อ)
21 2140004074 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.21 ปีที่ 6 ฉบับที่ 132 26 ธ.ค. 56 (ปก โจอี้ บอย ผู้ชายมาดร้ายกับ "บางสิ่ง" ที่ซ่อนไว้หลังแว่นดำ)
22 2140004080 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร กำหนดส่ง (2020/06/23) วารสาร ฉ.22 ปีที่ 6 ฉบับที่ 135 10 ก.พ. 57 (ปก รักหวานๆแบบไม่กั๊กของตูน-บริบั๊ก...ตั๊ก-บริบูรณ์)
23 2140004131 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.23 ปีที่ 6 ฉบับที่ 133 10 ม.ค. 57 (ปก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
24 2140004132 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.24 ปีที่ 6 ฉบับที่ 134 26 ม.ค. 57 (ปก บิณฑ์ บรรลืฤทธิ์...พระเอกที่ชอบเก็บศพมากกว่าเก็บเงิน)
25 2140004430 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.25 ปีที่ 7 ฉบับที่ 151 10 ตุลาคม 2557 (ปก ชีวิตที่ต้อง "ติดหนาม" ของ แอน ทองประสม)
26 2140004438 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.26 ปีที่ 7 ฉบับที่ 152 26 ตุลาคม 2557 (ปก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม "เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกว่ากฎแห่งกรรม")
27 2140004495 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.27 ปีที่ 7 ฉบับที่ 153 10 พฤศจิกายน 2557 (ปก อิง ภาสกรนที "ไม่มีเธอคนนี้ ก็ไม่มีอิชิตัน)
28 2140004507 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.28 ปีที่ 7 ฉบับที่ 154 26 พฤศจิกายน 2557 (ปก ม่วนอก ม่วนใจ กับท่านว.และพ่ออุ้ย ณ ไร่เชิญตะวัน)
29 2140004508 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.29 ปีที่ 7 ฉบับที่ 155 10 ธันวาคม 2557 (ปก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล "คุณพ่อมือใหม่ กับวิธีเลี้ยงลูกสไตล์เด็กวัด")
30 2140004529 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.30 ปีที่ 7 ฉบับที่ 156 26 ธันวาคม 2557 (ปก แกะรอยเส้นทางชีวิต พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกมาดเข้มขวัญใจประชาชน)
31 2140004551 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.31 ปีที่ 7 ฉบับที่ 157 10 มกราคม 2558 (ปก สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)
32 2140004550 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.32 ปีที่ 7 ฉบับที่ 158 26 มกราคม 2558 (ปก โค้ชเจนนิเฟอร์ คิ้ม เผยเคล็ดลับปั้น หนุ่ม The Voice จากดินให้เป็นดาว)
33 2140004593 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.33 ปีที่ 7 ฉบับที่ 159 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ปก ย้อนรอยรักโรแมนติกแห่งเทือกเขาหิมาลัย ของ King Jigme & Queen Jetsun)
34 2140004595 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.34 ปีที่ 7 ฉบับที่ 160 26 กุมภาพันธ์ 2558 (ปก เปิดใจโค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ไขรหัสความสำเร็จทีมช้างศึกไทย )
35 2140004650 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.35 ปีที่ 7 ฉบับที่ 162 26 มีนาคม 2558 (ปก ค้นใจ ปาน ธนพร แวกประยูร )
36 2140004649 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.36 ปีที่ 7 ฉบับที่ 161 10 มีนาคม 2558 (ปก เผยชีวิตอันท้าทายของลูกผูชายชื่อตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล )
37 2140004705 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.37 ปีที่ 7 ฉบับที่ 164 26 เม.ย.2558 (ปก ลั้นลาไปกับ หญิงลีศรีจุมพล)
38 2140004807 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.38 ปีที่ 7 ฉบับที่ 165 วันที่ 10 พ.ค. 2558 (ปก เมาท์ซี่กับ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว กับภารกิจตะกายดาวไกลไปบรอดเวย์)
39 2140004842 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.39 ปีที่ 7 ฉบับที่ 166 วันที่ 26 พ.ค. 2558 (ปก เรื่องเล่าปาฏิหารหาริย์กลางกองถ่าย ของ 4 นักแสดงนำเรื่องขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์)
40 2140004858 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.40 ปีที่ 7 ฉบับที่ 167 วันที่ 10 มิ.ย. 2558 (ปก "ฟุตบอลสอนธรรมะ" ของนวลพรรณ ล่ำซำ)
41 2140004891 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.41 ปีที่ 7 ฉบับที่ 168 วันที่ 26 ก.ค. 2558 (ปก รำลึก หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท)
42 2140004898 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.42 ปีที่ 8 ฉบับที่ 169 วันที่ 10 กรกฎาคม (ปก เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข)
43 2140004940 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.43 ปีที่ 8 ฉบับที่ 170 วันที่ 26 กรกฎาคม (ปก แพท ณปภา ตันตระกูล)
44 2140004755 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.44 ปีที่ 7 ฉบับที่ 163 วันที่ 10 เมษายน 2558 (ปก หมิว-ก้อง ศศิประภา)
45 2140004914 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.45 ปีที่ 8 ฉบับที่ 171 วันที่ 10 สิงหาคม (ปก แม่หมู พิมพ์ผกา เผยวิธีเลี้ยงลูก)
46 2140004921 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.46 ปีที่ 8 ฉบับที่ 172 วันที่ 26 สิงหาคม (ปก สนทนาธรรมร่วมสมัย)
47 2140004977 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.47
48 2140005005 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.48 ปีที่ 8 ฉบับที่ 174 วันที่ 26 กันยายน2558 (ปก เคล็ฏลับความสำเร็จของ 10 มหาเศรษฐีไทย)
49 2140005145 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.49 ปีที่ 8 ฉบับที่ 179 วันที่ 10 ธันวาคม 2558 (ปก สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
50 2140005153 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.50 ปีที่ 8 ฉบับที่ 180 วันที่ 26 ธันวาคม 2558 (ปก เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ)
51 2140005172 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.51 ปีที่ 8 ฉบับที่ 181 วันที่ 10 มกราคม 2559 (ปก ณฐพร เตมีรักษ์)
52 2140005183 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.52 ปีที่ 8 ฉบับที่ 182 วันที่ 26 มกราคม 2559 (ปก เจมส์ มาร์)
53 2140005217 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.53 ปีที่ 8 ฉบับที่ 183 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ปก ฉันคือร่างกาย เธอคือหัวใจ รอง เค้ามูลคดี)
54 2140005031 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.54 ปีที่ 8 ฉบับที่ 184 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (ปก อู๋-ธนากร โปษยานนท์)
55 2140005231 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.55 ปีที่ 8 ฉบับที่ 185 วันที่ 10 มีนาคม 2559 (ปก แม่โบว์ กับ น้องมะลิ)
56 2140005053 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.56 ปีที่ 8 ฉบับที่ 186 วันที่ 26 มีนาคม 2559 (ปก ว.วชิรเมธี)
57 2140005293 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.57 ปีที่ 8 ฉบับที่ 187 วันที่ 10 เมษายน 2559 (ปก เพราะเราเข้าใจ เคล็ดลับความอบอุ่น ของครอบครัววงษ์กระจ่าง)
58 2140005313 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.58 ปีที่ 8 ฉบับที่ 188 วันที่ 26 เมษายน 2559 (ปก ลลนา ก้องธรนินทร์)
59 2140005264 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.59 ปีที่ 8 ฉบับที่ 189 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปก สามเณรกร)
60 2140005279 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.60 ปีที่ 8 ฉบับที่ 190 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 (ปก อ้อม สุนิสา)
61 2140005341 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.61 ปีที่ 8 ฉบับที่ 191 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (ปก พิมพ์-พิมพ์มาดา)
62 2140005358 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.62 ปีที่ 8 ฉบับที่ 192 วันที่ 26 มิถุนายน 2559 (ปก โตโน่-ภาคิน)
63 2140005384 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.63 ปีที่ 9 ฉบับที่ 193 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 (ปก โป๊บ ธนวรรธน์)
64 2140005400 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.64 ปีที่ 9 ฉบับที่ 194 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (ปก ตามรอยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา)
65 2140005422 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.65 ปีที่ 9 ฉบับที่ 195 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ปก เพราะลูกคือชีวิต)
66 2140005444 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.66 ปีที่ 9 ฉบับที่ 196 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 (ปก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน)
67 2140005467 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.67 ปีที่ 9 ฉบับที่ 197 วันที่ 10 กันยายน 2559 (ปก เมื่อโลกและธรรมหมุนไปพร้อมกัน ของ เชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขะ)
68 2140005498 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.68 ปีที่ 9 ฉบับที่ 198 วันที่ 26 กันยายน 2559 (ปก อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์)
69 2140005510 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.69 ปีที่ 9 ฉบับที่ 199 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ปก จีรนันท์ มะโนแจ่ม)
70 2140005534 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.70 ปีที่ 9 ฉบับที่ 200 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 (ปก กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ)
71 2140005565 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.71 ปีที่ 9 ฉบับที่ 201 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (ปก ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์)
72 2140005572 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.72 ปีที่ 9 ฉบับที่ 202 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ปก แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์)
73 2140005753 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.73 ปีที่ 9 ฉบับที่ 210 วันที่ 26 มีนาคม 2560 (ปก ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล)
74 2140005623 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.74 ปีที่ 9 ฉบับที่ 211 วันที่ 10 เมษายน 2560 (ปก โอม ชาตรี คงสุวรรณ )
75 2140005777 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.75 ปีที่ 9 ฉบับที่ 212 วันที่ 26 เมษายน 2560 (ปก รักครั้งใหม่ของ นัทมีเรีย และน้องฟ้าตัวโปรด นางฟ้าตัวน้อย)
76 2140005796 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.76 ปีที่ 9 ฉบับที่ 213 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 (ปก ศรราม เทพพิทักษ์)
77 2140005818 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.77 ปีที่ 9 ฉบับที่ 214 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ปก น้ำตาล - ชลิตา ส่วนเสน่ห์)
78 2140005841 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.78 ปีที่ 9 ฉบับที่ 215 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (ปก กันต์ กันตถาวร)
79 2140005862 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.79 ปีที่ 9 ฉบับที่ 216 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (ปก ป้อง-ณวัฒน์)
80 2140005878 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.80 ปีที่ 10 ฉบับที่ 217 วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (ปก เคน - ธีรเดช)
81 2140005901 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.81 ปีที่ 10 ฉบับที่ 218 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (ปก สู่ขวัญ บูลกุล)
82 2140005919 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.82 ปีที่ 10 ฉบับที่ 219 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ปก เจมส์ มาร์)
83 2140005936 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.83 ปีที่ 10 ฉบับที่ 220 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (ปก วริษฐา เสือแผ้ว และน้องกร วัดป่ามณีกาญจน์)
84 2140005949 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.84 ปีที่ 10 ฉบับที่ 221 วันที่ 10 กันยายน 2560 (ปก ท่าน ว.วชิรเมธี)
85 2140005963 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.85 ปีที่ 10 ฉบับที่ 222 วันที่ 26 กันยายน 2560 (ปก เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร)
86 2140005986 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.86 ปีที่ 10 ฉบับที่ 223 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 (ปก ไตรภพ ลิมปพัทธ์)
87 2140005998 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.87 ปีที่ 10 ฉบับที่ 224 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ปก ภูมิพล)
88 2140006022 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.88 ปีที่ 10 ฉบับที่ 225 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ปก โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร)
89 2140006073 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.89 ปีที่ 10 ฉบับที่ 226 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (ปก อาจารย์เฉลิมชัย และ แทน โฆษิตพิพัฒน์)
90 2140006083 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.90 ปีที่ 10 ฉบับที่ 227 วันที่ 10 ธันวามคม 2560 (ปก โอม ค็อกเทล)
91 2140006095 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.91 ปีที่ 10 ฉบับที่ 228 วันที่ 26 ธันวามคม 2560 (ปก แดน - บีม)
92 2140006163 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.92 ปีที่ 10 ฉบับที่ 229 มกราคม 2561 (ปก HAPPINESS IS HERE AND NOW วิถีความสุขแห่งหมู่บ้านพลัม)
93 2140006180 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.93 ปีที่ 10 ฉบับที่ 230 กุมภาพันธ์ 2561 (ปก ความรักครั้งใหม่ หมิว - ลลิตา ปัญโญภาส)
94 2140006209 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.94 ปีที่ 10 ฉบับที่ 231 มีนาคม 2561 (ปก รัชวิน วงศ์วิริยะ)
95 2140006235 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.95 ปีที่ 10 ฉบับที่ 232 เมษายน 2561 (ปก เจ้าชายลามะน้อยผู้กลับชาติมาเกิด)
96 2140006251 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.96 ปีที่ 10 ฉบับที่ 233 พฤษภาคม 2561 (ปก ขุนเขา - ฌอน 2 นักสร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบ)