ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471 สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ455
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • ISBN/ISSN : 9744194404
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ภูเก็ต - ประวัติศาสตร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ตรัง - ประวัติศาสตร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พัทลุง - ประวัติศาสตร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ระนอง - ประวัติศาสตร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พังงา - ประวัติศาสตร์

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110009950 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .พ455 ฉ.1 IB-KP-51-003
  2 2110030573 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .พ455 ฉ.2 ฉ.2