ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : รายงานผลการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า ;บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ก635
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • ISBN/ISSN : 9748056074
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย รัฐสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย รัฐสภา - ข้าราชการและพนักงาน

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110027694 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1747 .ก635 ฉ.1 ฉ.1
  2 2110003402 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1747 .ก635 ฉ.2 ฉ.2