ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พระปกเกล้ากับคณะราษฎร โดย สุพจน์ ด่านตระกูล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : สุพจน์ ด่านตระกูล,
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ส735
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย),
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • คณะราษฎร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7, 2468-2477

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง 2475-2499

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000670 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส735 ฉ.1
  2 2110001244 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส735 ฉ.2 IBTB50030
  3 2110001245 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส735 ฉ.3 IB-TB-48-001A