ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ประหยัด หงษ์ทองคำ
  • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.ป46 .ท64
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. ,
  • ปีพิมพ์ : 2552
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110020043 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น CT1548.ป46 .ท64 ฉ.1