ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์ พานิช

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : วิจารณ์ พานิช
 • เลขเรียกหนังสือ : LB1134 .ว626 2556
 • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์,
 • ปีพิมพ์ : 2556
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การศึกษา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แรงจูงใจในการศึกษา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110025074 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น LB1134 .ว626 2556 ฉ.1