ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ แคทเทอรีน มอริส ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์,บรรพต ตันธีรวงศ์ และศุภณัฐ เพื่มพูนวิวัฒน์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : มอริส, แคทเธอรีน
 • เลขเรียกหนังสือ : HD42 .ม54
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • ISBN/ISSN : 9744491426
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การขอโทษ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารความขัดแย้ง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001957 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD42 .ม54 ฉ.1
  2 2110001958 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD42 .ม54 ฉ.2 847 - - NEW-KP-52-020