ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
  • เลขเรียกหนังสือ : JC11 .ช62
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • ISBN/ISSN : 9786167202181
  • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,
  • ปีพิมพ์ : 2553
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110019206 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JC11 .ช62 ฉ.1