ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป : รายงานผลการศึกษา สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  • เลขเรียกหนังสือ : HF2330.8 .ส37
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
  • ปีพิมพ์ : 2552
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110018308 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HF2330.8 .ส37 ฉ.1