ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า บรรณาธิการ วันชัย วัฒนศัพท์ ถวิลวดี บุรีกุล ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : วันชัย วัฒนศัพท์
  • เลขเรียกหนังสือ : HD30.29 .ป63
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • ISBN/ISSN : 9741333714
  • สำนักพิมพ์ : ศูนย์,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110002013 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD30.29 .ป63 ฉ.1
2 2110002014 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD30.29 .ป63 ฉ.2 IB-KP-51-001