ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ปัญหาทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แนวทางแก้ปัญหา (เฉพาะการทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดชลบุรี) ธงชัย พิมพ์สกุล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ธงชัย พิมพ์สกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : พป010
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กลุ่มอิทธิพล ไทย ชลบุรี

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย ชลบุรี

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม