ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : เมืองในสังคมไทย : กำเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม : รายงานการวิจัย = City in Thai society =its origins

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์
 • เลขเรียกหนังสือ : HT384.ท9 .ด52
 • ISBN/ISSN : 9746571575
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
 • ปีพิมพ์ : 2542
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การตั้งถิ่นฐาน ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เมือง ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000119 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HT384.ท9 .ด52 ฉ.1