ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองของระบอบประชาธิปไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469-2475) สนธิ เตชานันท์ ผู้รวบรวม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS583 .ส33
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • สำนักพิมพ์ : โครงการผลิตเอกสารทางวิชาการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
 • ปีพิมพ์ : 2536
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เทศบาล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-2475

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110003127 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS583 .ส33 ฉ.1
  2 2110005524 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS583 .ส33 ฉ.2