ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
  • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ก64
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • ISBN/ISSN : 9789744664105
  • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • ปีพิมพ์ : 2552
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110011482 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HC441 .ก64 ฉ.1