ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ป46ช
 • ประเภทรายการ : ASEAN collection
 • ISBN/ISSN : 9789744663887
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • ปีพิมพ์ : 2552
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องค์การการค้าโลก

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สหภาพอาเซียน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • อาเซียน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110011480 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HC441 .ป46ช ฉ.1