ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.อภิชาติ หาลำเจียก ท.ม. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2551
 • เลขเรียกหนังสือ : PN2898.อ46 .อ37
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. ,
 • ปีพิมพ์ : 2551
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • อภิชาติ หาลำเจียก, 2497-2551

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความตาย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศิลปิน ไทย - ชีวประวัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นักการเมือง ไทย - ชีวประวัติ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110016526 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น PN2898.อ46 .อ37 ฉ.1