ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปริญญา นาคฉัตรีย์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ปริญญา นาคฉัตรีย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป465
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย รัฐสภา วุฒิสภา - การเลือกตั้ง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - การเลือกตั้ง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110002011 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .ป465 ฉ.1
  2 2110002012 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .ป465 ฉ.2 804 - - NEW-KP-52-020