ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : งบประมาณเพื่อพัฒนาการเมืองและระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อเศรษฐกิจของชาติ = Budget for development of politics and democracy effecting to national economy ณรงค์ สัจพันโรจน์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ณรงค์ สัจพันโรจน์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป007
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • งบประมาณ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ภาวะเศรษฐกิจ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การพัฒนาการเมือง - แง่เศรษฐกิจ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม