ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • เลขเรียกหนังสือ : HF1591.ฮ4จ6 .ป73 2549
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • สำนักพิมพ์ : กรม,
  • ปีพิมพ์ : 2549
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110016261 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HF1591.ฮ4จ6 .ป73 2549 ฉ.1 IB-TB-51-006
2 2110016262 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HF1591.ฮ4จ6 .ป73 2549 ฉ.2