ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ม.ว.ม., ป.ช. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.พ45 .ส43 2546
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-2545

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นักวิจัย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110016124 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น CT1548.พ45 .ส43 2546 ฉ.1
  2 2110029153 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น CT1548.พ45 .ส43 2546 ฉ.2