ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.2 อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2550
 • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.ท36 .อ47
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984),
 • ปีพิมพ์ : 2549
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ทวีสันต์ ลดาวัลย์, ม.ล., 2466-2549

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ลดาวัลย์ (นาม)

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ประวัติศาสตร์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องคมนตรี

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110011059 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น CT1548.ท36 .อ47 ฉ.1