ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการตรวจสอบทรัพย์สินแบบภาพนิ่ง วรวิทย์ สุขบุญ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : วรวิทย์ สุขบุญ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,
 • ปีพิมพ์ : 2558
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การสืบสวนการทุจริต ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การตรวจสอบด้านการบริหาร ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การตรวจสอบ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม