หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน = A lady of Siam, ever serene everywhere

“ฉันต้องการที่จะมีความเป็นอยู่แบบหญิงไทยสามัญธรรมดา ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบๆ อยู่กับญาติๆ ของฉัน”

หนังสือที่เสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เรียบเรียงขึ้นโดยอาจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โดยอาศัยการค้นคว้าอย่างมากมาย ทั้งจากงานวิจัยของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการ “สังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7” และจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเกี่ยวพันเป็นพระญาติ,ทายาทเจ้านายที่ใกล้ชิด และบุตรข้าราชบริพารในพระองค์ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจแล้ว เรื่องราวยังสะท้อนพระอุปนิสัย และเกร็ดประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ อาหาร ศิลปหัตถกรรม สัตว์เลี้ยง และการดูแลพระญาติของพระองค์ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตร์สังคมที่ฉายภาพสะท้อน 5 แผ่นดิน

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. (2560). กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : DS570.4.ร6 .พ43 2560

  • ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล
  • จำนวนหน้า : 516 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2560
  • ราคา : 330 บาท